שלום אורח! אנא בצע כניסה למערכת או הירשם כחבר

שינוי תכנית הלימודים והסדרת זכויות תלמידים ישנים

החל מ- 1 בפברואר 2011 תשתנה תכנית בלימודים בקליקים כדלקמן:
(כל מי שיש לו השגות לגבי השינויים, יגיש אותם עד ליום 15.1.11).
1. מסלולי הלימוד שימכרו:
א. מסלול מקיף (כולל את כל 6 הקורסים) + תמיכה ל- 6 חודשים
ב. מיני מסלול הקמת אתר רווחי ותנועה חינם + תמיכה ל- 3 חודשים
ג. מיני מסלול תוכניות שותפים ופרסום באדוורדס + תמיכה ל- 3 חודשים
ד. קורס איביי + תמיכה לחודשיים

הבהרות:
1. לכל התלמידים תהיה גישה לפורומים הרלוונטיים ללימודים שלהם.
2. התמיכה כוללת פורום, מפגשי אימון ווובינרי אימון.
התמיכה תנתן לפי תקופת הלימודים החל מהחודש הקלנדרי לאחר ההרשמה.
3. גישה לקורסים תנתן עד 12 חודשים מיום הרכישה.

זכויות תלמידים קודמים:
1. תלמידי קליקים 2.0 שנרשמו אחרי יוני 2010
יקבלו חצי שנה תמיכה החל מינואר, ללא קשר לניצול בפועל
2. תלמידי קליקים 2.0 שנרשמו לפני יוני 2010 לפי התנאים שלהם אבל
חייבים לנצל את מפגשי האימון שנותרו להם עד יולי 2011
3. החל מ- 15 בפברואר 2011 לא תהיה גישה לקורסים של קליקים 1.0 כלל
4. מדיניות השדרוג הקודמת מבוטלת כולל השדרוגים האוטומטיים.

הסכם קנייה ושימוש:
נהלי רישום ושימוש: כל החומרים הנגישים לתלמידים דרך אתר האינטרנט של
קליקים הינם בעל זכויות יוצרים של קלידים. אין להעתיק, להוריד, לשכפל להפיץ
את החומר. החומרים מיועדים לשימוש פרטי בלבד לתלמידי המכללה.
יש לשמור את פרטי הכניסה למערכת ולא להעבירם לאף גורם אחר. כניסה כפולה
למערכת משני מקומות שונים בו זמנית תגרור חיוב כפול בעבור הקורס.
אי צפייה בקורס אינה מזכה בהחזר כספי.

ההרשמה אינ כוללת תמיכה אישית ו/או חניכה אישית של מרצה/מתרגל.
שירות כזה במידה שינתן יהיה בתשלום נוסף - בכפוף להחלטת המרצה/מתרגל.
פניות שירות יענו תוך שני ימי עסקים ע"י נציג של המכללה.

צפיה בקורסים: תלמידים זכאים לצפייה בקורסים במשך 12 חודשים מיום הרכישה.
הזכות לצפייה אינה מעניקה זכות לעדכונים.

תמיכה: תמיכה תנתן ע"י הפורום + וובינרים + מפגשי אימון. התמיכה תנתן בתשלום
נוסף או כחלק מתנאי הרכישה כפי שפורסמו ביום הרכישה. בכל מקרה הזכות לשימוש
בתמיכה היא לתקופת זמן קצובה.

עדכונים: תלמידים יהיו זכאים לגישה לעדכונים (אם יהיו כאלו) של הקורסים ללא תוספת
תשלום בתנאי שהם זכאים לתמיכה. הן בשל רכישת מסלול הכולל תמיכה או בשל רכישה
של תמיכה בנפרד. הבהרה: עדכונים מתייחסים רק לקורסים אותם התלמיד רכש, אם
יתווספו קורסים נוספים או שיעורים נוספים בקורס, הם אינם נכללים בהגדרה: עדכון.

מדיניות פורום: הפורום הינו פורום קהילתי אשר משתתפים בו תלמידים. הן תלמידים
חדשים והן תלמידים ותיקים ומיישמים. על ההודעות עוברים מתרגלים ו/או מרצים
של המכללה, תשובה אשר לא תוקנה ע"י מרצה תחשב כתשובה נכונה. אין להשתמש
בפורום באופן הפוגע במכללה, מרציה, עובדיה, תלמידיה ו/או משתמשי הפורום האחרים.
משתמש אשר יעבור על הכללים יורחק. המכללה שומרת לעצמה את הזכות למחוק/לפצל/להעביר
הודעות בפורום לפי ראות עיניה.

מפגשי אימון: מפגשי האימון יתקיימו אחת לחודש לפי הודעה שתנתן באתר. תלמידים המעוניינים
להגיע למפגש אימון ירשמו מראש באתר. מפגשי האימון ינתנו בתשלום נוסף. המכללה שומרת
לעצמה את הזכות לתת את המפגשים בחינם או לבטלם. מפגש אימון ללא תשלום לא פוטר
את התלמידים מרישום מוקדם.

וובינרים: המכללה תקיים וובינרים חודשיים לפי הודעה שתשלח במייל ו/או תנתן באתר. השתתפות
בוובינרים יינתנו בתשלום נוסף. כדי להשתתף בוובינר על התלמיד להירשם מראש.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לתת את הוובינרים בחינם או לבטלם.

קליקים לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא על ההתקשרויות בין התלמידים לחברות/אתרים צד שלישי
כמו גוגל, איביי, קליקבנק או אחרים שמוזכרים או שלא מוזכרים בשיעורים. באחריות התלמיד
לקרוא את מדיניות הפרטיות/הסכם משתמש של כל אתר אליהם התלמיד נרשם ולהרשם
רק במידה שהסכים לתנאים ולפעול על פי הם.

דרישות טכניות לשימוש באתר וצפייה בוידאו: מחשב עם יכולת הקרנה של סרט HD, חיבור
לאינטרנט ברוחב של 2.5 מגהביט לפחות

דרישות מקדימות ללימוד הקורסים: יכולת בסיסית בשימוש במחשב (רישוום לאתר, כתיבת מסמך, משלוח אימייל וכו') ובשפה האנגלית (בערך ברמה של כיתה ט').

צפייה בקורסים מהווה הדכמה לתנאים אלו ולתנאי השימוש הכלליים באתר הנמצאים בכתובת:
http://clickim.co.il/terms


פורסם בתאריך: 02 בינואר 2011


תגובות שהושארו